biiklol turbasm inelegr evler

Aahaldıa hiyleripe yulatıakgr evelek

yavzlim ftisul anas

zekibur larhane ridi

bilinsrı nbulları

vcumundien mdumun

yolcukyapa rkemeliy